Daily Archives: 8 April 2014

8 Apr 2014

Selasa. Bil 21:4-9; Yoh 8:21-30. Jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, bangsa itu bersungut-sungut dan melontarkan kata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka lalu dipagut ular-ular berbisa sehingga banyak yang mati. Ular tembaga pada tiang itu merupakan tanda dari pertobatan bangsa itu dan peng-ampunan Allah. Yesus memakainya sebagai gambaran dari diri-Nya sendiri yang dinaikkan di kayu salib. Di sana Ia akan tergantung anta-ra langit dan bumi, dan menjadi tanda keselamatan bagi orang yang percaya kepada-Nya dan bertobat dari dosa-dosanya.