4 April 2014

Kamis. Kel 32:7-14; Yoh 5:31-47. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka. Allah menyampaikan niat-Nya itu kepada Musa. Dengan demikian Musa diberi kesempatan menjadi perantara orang-orang durhaka itu sehingga hukuman ditunda bahkan dibatalkan. Yesus menghadapi umat yang sama degilnya. Bahkan kepada para ahli taurat Ia berkata: ‘Di dalam hatimu tidak ada kasih akan Allah.’ Yesus sebagai Musa baru menjadi perantara bagi seluruh umat manusia. Ia sendiri yang memikul dosa-dosa kita. Maka marilah kita membuka hati bagi kasih Allah, dan berdoa serta berupaya supaya sebanyak-banyaknya orang berbuat demikian juga supaya dunia ini selamat.

Advertisements

Comments are closed.