Daily Archives: 25 March 2014

25 Mar 2014

Selasa. HR Kabar Sukacita. Yes 7:10-14; 8:10. Ibr 10:4-10; Luk 1:26-38. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Raja Ahas dan rakyatnya sangat ketakutan menghadapi serangan dua raja dan pasukan mereka. Nabi Yesaya menawarkan bantuan Tuhan. Tetapi Ahas tidak percaya. Tuhan lalu memberi tanda Imanuel kepadanya, Allah beserta kita. Harapan akan kedatangan Sang Imanuel terus hidup dari abad ke abad dan digenapi secara sempurna oleh kelahiran Yesus lebih dari 700 tahun kemudian. Perempuan itu adalah Maria. Dengan kesediaannya sebagai hamba Tuhan, ia menjadi alat sempurna untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia.