Daily Archives: 13 March 2014

13 Mar 2014

Kamis. Est 4:10a,10c-12,17-19; Mat 7:7-12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Haman membuat siasat memunahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Ratu Ester diminta menyelamatkan bangsanya dengan membatalkan siasat itu. Ia tahu hal itu tak mungkin ia lakukan sendiri. Ia mohon mereka berdoa dan berpuasa, dan ia sendiri pun berbuat demikian. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pada Ester, dan membuat hati raja berkenan kepadanya. Maka terluputlah mereka dari maut. Umumnya kita kurang percaya akan kuasa doa. Perlu doa disertai puasa. Tapi perlu juga bertindak, seperti Ester yang menghadap raja, meskipun itu melanggar protokol dengan ancaman hukuman mati.