Daily Archives: 26 January 2014

26 Jan 2014

Minggu Biasa III. Yes 8:23b – 9:3; 1Kor 1:10-13,17; Mat 4:12-23 (Mat 4:12-17). Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Nubuat Yesaya itu dikutip oleh Matius. Galilea adalah yang pertama jatuh ke tangan Asyur di tahun 721 SM. Orang Israel diangkut ke pembuangan, dan bangsa-bangsa lain ditempatkan di situ. Maka disebut wilayah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, sehingga berjalan dalam kegelapan. Di situlah Yesus memulai misi-Nya. Dia, terang kehidupan, menyinari kegelapan bangsa-bangsa itu. Dari semula jelas bahwa keselamatan bukan untuk orang Yahudi saja tapi untuk segala bangsa di seluruh muka bumi. Kita yang telah menerima terangnya, dipanggil untuk memancarkan cahaya itu.