Daily Archives: 29 December 2013

29 Des 2013

Minggu. Pesta Keluarga Kudus. Sir 3:2-6,12-14; Mat 2:13-15,19-23. Barangsiapa memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Allah Putra sebagai manusia menjalani segala tahap perkembangan manusia di dalam keluarga. Ia hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria dan taat kepada mereka. Kitab Suci sangat menekankan hormat kepada orangtua. Mereka tidak hanya meneruskan dan memelihara kehidupan jasmani anak, melainkan juga iman, kehidupan rohani, jalan keselamatan. Melalui orangtualah anak belajar mengenal dan mencintai Allah serta berbakti kepada-Nya. Itulah kehormatan sekaligus tanggung jawab berat orangtua.