Daily Archives: 20 December 2013

20 Des 2013

Jumat. Yes 7:10-14; Luk 1:26-38. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.  Ada banyak tafsiran tentang nubuat Yesaya itu. Siapakah yang dimaksud dengan “Imanuel”? Anak raja Ahas yang bernama Hizkia? Atau anak Yesaya sendiri? Bagi kita tidak ada keraguan lagi. Nubuat itu digenapi secara sempurna oleh Maria dan Yesus. Dia yang disebut Anak Allah yang Mahatinggi. Kepada-Nya dikaruniakan takhta Daud bapa leluhurnya. Tetapi kerajaan-Nya bukanlah dari dunia ini. Dan itulah yang sulit diterima oleh orang yang mengharapkan harta, kuasa dan kehormatan duniawi. Apa yang saya harapkan dari Yesus?