Daily Archives: 1 December 2013

1 Des 2013

Minggu Adven I. Yes 2:1-5; Rm 13:11-14a; Mat 24:37-44. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Pengajaran memberi pengetahuan. Langkah berikut ialah menempuh jalan itu supaya selamat. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, orang benar itu. Ia tahu dunia yang penuh kejahatan pasti binasa. Ia mendengarkan dan mengikuti petunjuk Tuhan, dan bahtera itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Masa Adven adalah masa penantian bagi kedatangan Tuhan dalam hidup pribadi dan di akhir zaman. Dengan sikap berjaga-jaga kita juga mau lebih giat menempuh jalan Tuhan dan menyiapkan “bahtera” kita.