Daily Archives: 22 October 2013

22 Okt 2013

Selasa. Rm 5:12,15b,17-19,20b-21; Luk 12:35-38. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Begitu sering Tuhan mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Itu tidak berarti tidak berbuat apa-apa selain berdoa. Pernah seorang rahib yang saleh ditanya: “Bapa, sekiranya Bapa tahu setengah jam lagi Tuhan datang, apa yang akan Bapa lakukan?” Jawabnya: “Kalau saat itu tugas saya memotong rumput, saya akan teruskan memotong rumput. Kalau tugas memasak, ya terus memasak.” Itulah hamba yang setia yang setiap saat melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan sebaik mungkin demi kemuliaan Bapa di surga.