Daily Archives: 17 October 2013

17 Okt 2013

Kamis. Pw S. Ignasius dari Antiokhia. Rm 3:21-30 atau Flp 3:17 – 4:1; Luk 11:47-54 atau Yoh 12:24-26. Kamu telah mengambil kunci pengetahuan … dan orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halang-halangi. Itulah salah satu kecaman terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka telah mempelajari hukum Taurat. Pengetahuan itu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk diamalkan dan dibagikan kepada umat demi keselamatan semua orang. Apa gunanya mengenal Allah dan firman-Nya, kalau tidak membawa kita kepada kasih yang semakin besar kepada-Nya, dan hidup yang sepadan dengan itu? “Celakalah aku bila tidak mewartakan Injil”, kata Paulus. Ya, celakalah kita bila mengalami kasih setia Allah dan tidak mewartakannya.