Daily Archives: 16 October 2013

16 Okt 2013

Rabu. Rm 2:1-11; Luk 11:42-46. Kamu membayar persepuluhan … tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Persepuluhan adalah semacam pajak untuk menunjang kehidupan orang Lewi yang mengurus ibadat dan orang miskin. Bagi kita persepuluhan diganti dengan sumbangan sukarela atau kolekte untuk gedung gereja, ibadat, menunjang kehidupan para imam dan orang miskin. Hendaknya kita memberi dengan murah hati, sesuai rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita sumbangkan, itulah yang menjadi tabungan kita untuk hidup kekal. Dan biarlah pemberian kita diketahui Tuhan saja, sehingga Dia yang membalasnya.