Daily Archives: 14 September 2013

14 Sep 2013

Sabtu. Pesta Salib Suci. Bil 21:4-9 atau Flp 2:6-11; Yoh 3:13-17. Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. “Ditinggikan” mungkin menimbulkan gambaran di atas panggung kehormatan atau di takhta. Namun Yesus ditinggikan di salib yang hina, tergantung antara langit dan bumi, dalam kesakitan yang tiada taranya, mati sebagai penjahat. Ia yang tidak berdosa, mengangkat seluruh kedosaan umat manusia dan memakukannya pada salib. Dengan itu Ia memperoleh penebusan dosa bagi kita. O Salib yang mulia, padamu tergantung Yesus, Penyelamat dunia!