Daily Archives: 28 July 2013

28 Jul 2013

Minggu Biasa XVII..Kej 18:20-33; Kol 2:12-14; Luk 11:1-13. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga! Yesus tidak bosan-bosannya bicara tentang kasih dan belaskasih Bapa. Mungkin ada yang berkata: Kalau Bapa di surga itu baik, mengapa saya diberi penyakit ini… musibah ini… Bapa sumber kebaikan. Semua yang tidak beres di dunia ini disebabkan oleh dosa, pilihan manusia sendiri. Dosa mendatangkan petaka bagi pelakunya, tapi juga bagi banyak orang lain. Inilah bukti kebaikan Bapa: Pada akhirnya kebaikan akan menang atas kejahatan, hidup berjaya atas kematian. Itu nyata dalam hidup Yesus. Seperti Dia, hidup kita melalui jalan salib menuju kebangkitan yang mulia.