Daily Archives: 23 July 2013

23 Jul 2013

Selasa. Kel 14:21 – 15:1; Mat 12:46-50. Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku? Sangat wajar apabila Yesus minta orang-orang menyingkir dan memberi tempat kepada ibu dan saudara-saudara-Nya. Tetapi Ia malah menunjuk kepada orang banyak itu. Siapa saja yang melakukan kehendak Bapa adalah ibu dan saudara-saudara-Nya. Yesus membawa tatanan baru. Ia mendirikan keluara baru Umat Allah. Keluarganya bukan didasarkan atas hubungan darah. Yang mengikat kita sebagai saudara bukan keluarga, kesamaan suku atau bangsa, melainkan iman yang membuat kita mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di surga..