Daily Archives: 14 July 2013

14 Jul 2013

Minggu. Biasa XV. Ul 30:10-14; Kol 1:15-20; Luk 10:25-37. Siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan perumpamaan seorang Samaria yang baik. Dalam perjalanannya ia melihat serang yang menjadi korban perampok tergeletak hampir mati. Korban itu adalah musuh bangsanya. Secara spontan mungkin timbul rasa tak suka. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka ia menolong si korban sampai tuntas. Untuk itu ia merelakan waktu, tenaga, ketrampilan dan uang. Dia menjadi sesama baginya. Pertanyaan ahli Taurat “Siapa sesamaku” diubah oleh Yesus menjadi “Siapa menjadi sesama bagi si korban?” Relakah saya me-ngasihi dan menjadi sesama bagi orang yang tidak kusukai?