Daily Archives: 10 July 2013

10 Jul 2013

Rabu. Kej 41:55-57; 42:5-7a,17-24a; Mat 10:1-7. Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka. Murid-murid yang diutus Yesus seperti domba ke tengah serigala itu diberi kuasa oleh Yesus. Bukan senjata tajam atau granat, bukan juga ketrampilan bela diri. Kuasa yang diberikan Yesus adalah kekuatan untuk melawan roh jahat, penyakit dan kelemahan. Roh jahat itu penguasa dunia gelap. Ia tampil dalam nafsu kedagingan yang membuat orang menjadi rakus, gila harta, gila kuasa, gila hormat dan gila seks. Penampilannya seperti serigala yang mematikan. Di tengah dunia seperti itulah murid Yesus datang sebagai domba yang bersih, tak bernoda, lemah lembut, bertindak dengan kekuatan Allah.