Daily Archives: 5 July 2013

5 Jul 2013

Jumat. Kej 23:1-4,19;24:1-8,62-67; Mat 9:9-13. Yang Kukehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Orang Israel di zaman Perjanjian Lama suka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan untuk mohon ampun atau anugerah lain. Tetapi kehidupan mereka jauh dari kasih Tuhan dan kasih sesama. Maka di sekitar 750 tahun SM, Allah melalui nabi Hosea mengucapkan firman yang dikutip Yesus. Sebab, di zaman Yesus pun perilaku orang masih sama seperti di zaman Hosea. Yesus sebagai Putra Bapa, paling mengenal hati Bapa. Ia menunjukkan apa yang sungguh berkenan kepada Bapa, yaitu menunjukkan kasih dan belaskasih kepada sesama. Yesus merangkul orang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan.