Daily Archives: 30 June 2013

30 Jun 2013

Minggu Biasa XIII. 1Raj 19:16b,19-21; Gal 5:1,13-18; Luk 9:51-62. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Yesus seorang guru keliling. Para murid ikut Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Banyak orang terpikat pada-Nya dan ikut mungkin hanya sebagian dari perjalanan. Datanglah seorang yang mau menjadi pengikut tetap. Yesus tidak memberi janji kosong, tapi menghadapkan orang itu pada kerasnya kenyataan hidup Yesus. Serigala dan burung masih lebih beruntung sebab mereka punya liang dan sarang. Sedangkan Yesus tidak punya tempat untuk istirahat malam. Apa yang saya harapkan kalau saya ikut Yesus?