Daily Archives: 19 June 2013

19 Jun 2013

Rabu. 2Kor 9:6-11; Mat 6:1-6,16-18. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan-mu. Sudah menjadi kebiasaan waktu diadakan pengumpulan dana untuk tujuan sosial, nama penyumbang diumumkan supaya diketahui orang. Pada karangan bunga untuk mengucapkan selamat atau bela sungkawa, nama pemberi juga dicantumkan besar-besar. Orang ingin dikenal dan dihargai. Itu bukanlah ajaran Yesus. Sebaliknya Ia berkata: “Bila kamu berbuat baik, jangan sampai diketahui orang. Lakukan secara sembunyi. Biarlah Bapa di surga saja yang tahu. Dan Dialah yang akan membalas perbuatanmu itu.”