Daily Archives: 6 June 2013

6 Jun 2013

Kamis. Tb 6:10-11; 7:1,9-17; 8:4-9a; Mrk 12:28b-34. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum itu. Kita suka mencari jalan pintas yang pendek. Agama Yahudi mengenal 613 peraturan hukum. Tentu sulit dihafal apalagi dilakukan oleh orang biasa yang kurang terpelajar. Yesus memberi yang sederhana. Hidup sebagai anak Allah harus dijalani dengan penuh sukacita. Hukumnya cuma satu: KASIH: Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, budi dan kekuatan, serta kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri. Manakah yang lebih membahagiakan daripada mengasihi dan dika-sihi? Memang hidup kristiani dimaksudkan untuk dihayati dengan gembira, dengan sukacita Kristus.