Daily Archives: 19 May 2013

19 Mei 2013

Minggu. HR Pentakosta. Kis 2:1-11; 1Kor 12:3b-7,12-13 atau Rom 8:8-17; Yoh 14:15-16,23b-26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kehadiran-Nya itu diwujudkan dalam Roh Kudus. Dia roh murni, jadi tidak kelihatan. Tapi karya-Nya amat nyata. Dialah yang membangkitkan iman dan dan memeliharanya  sepanjang masa. Dia mengajar dan membimbing umat, mengobarkan semangat dan kasih, mendorong dan menghibur kita untuk kuat dalam cobaan, bertahan dalam godaan. Selamat Hari Raya Pentakosta!