Daily Archives: 17 May 2013

17 Mei 2013

Jumat. Kis 25:13-21; Yoh 21:15-19. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini? Siapakah yang akan diangkat Yesus menjadi kepala kawanannya atau Paus pertama? Syarat-syarat manakah yang harus ia penuhi? Yesus tidak menyuruh para rasulnya menjalani serangkaian test utuk mengetahui siapa yang mempunyai bakat kepemimpinan paling tinggi. Syaratnya hanya satu: Apakah engkau mengasihi Aku? Yesus tahu Petrus ini sudah gagal dengan menyangkal Dia tiga kali. Tapi Tuhan tidak melihat ke belakang. Pandangan-Nya terarah ke depan: Orang ini mampu menjadi apa dengan rahmat Tuhan? Petrus mampu karena ia sudah belajar rendah hati dan tidak mengandalkan diri sendiri.