Daily Archives: 14 May 2013

14 Mei 2013

Selasa. Pesta S. Matias.Kis 1:15-17.20-26; Yoh 15:9-17. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dalam memilih para rasul, Yesus tidak membuka biro lamaran. Dia berjalan keliling dan memanggil orang-orang tertentu: “Ikutlah Aku.” Sekarang untuk pengganti Yudas, diajukan dua calon. Siapakah yang Tuhan kehendaki? Caranya sederhana, dengan membuang undi yang didahului doa. Matias yang kena undi, dan mereka percaya dialah pilihan Allah. Sekarang pemilihan Paus tidak dilakukan dengan membuang undi. Para kardinal dalam rapat tertutup dengan bimbingan Roh Kudus yang dimohonkan seluruh umat, memilih calon pengganti rasul Petrus. Dengan cara ini pun kita percaya Tuhanlah yang memilih orangnya.