Daily Archives: 24 April 2013

24 Apr 2013

Rabu. Kis 12:24 – 13:5a; Yoh 12:44-50. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku jangan tinggal dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Dalam Dia kita melihat banyak hal: Pertama, siapa Yesus, yaitu Anak Tunggal Bapa. Siapa Bapa: Allah Mahaesa Pencipta semesta. Siapa kita: manusia berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan di dalam Dia dipanggil menjadi anak-anak Bapa. Makna hidup kita: Perjalanan yang kita tempuh bersama untuk saling menolong menuju Rumah Bapa di mana Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Di sana ada hidup kekal dalam kebahagiaan sempurna. Terang Yesus memberi arah dan makna pada hidup yang kita jalani ini.