19 Apr 2013

Jumat. Kis 9:1-20; Yoh 6:52-59. Daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar minuman. Pernyataan Yesus amat jelas dan tegas, bukan harus diartikan secara simbolis. Yang perlu hanyalah tindak iman yang seperti Tomas berkata: “Ya Tuhanku, ya Allahku,” di depan misteri ini. “Tidak seorang pun datang kepada-Ku jika tidak ditarik oleh Bapa”, kata Yesus. Bila kita mohon rahmat itu, Bapa dengan senang hati akan memberikannya. Dengan rendah hati kita mohon diajar oleh-Nya, maka Roh Kudus yang menerangi hati dan budi akan dilimpahkan kepada kita.Tinggal satu langkah untuk membuka diri; ternyata langkah itu sulit diambil.

Comments are closed.