Daily Archives: 5 April 2013

5 Apr 2013

Jumat. Kis 4:1-12; Yoh 21:1-14. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus: “Itu Tuhan!”. Para nelayan itu sudah bekerja sepan-jang malam tapi tidak menangkap apa-apa. Menjelang pagi, mereka pulang tanpa hasil. Tiba-tiba seorang asing di pantai menyuruh mereka membuang jala di sebelah kanan. Lihat, banyak sekali ikan yang mereka dapat. Murid yang dikasihi Yesus adalah yang pertama yang mengenali Tuhan. Dan Petrus adalah orang pertama yang langsung bertindak dengan masuk ke dalam air hendak menemui Yesus. Apkah saya mengenali Tuhan dalam suara-Nya, dalam perintah-Nya? Apakah saya langsung bertindak atas perintah-Nya, dan bergegas menemui Dia?