Daily Archives: 24 February 2013

24 Feb 2013

Minggu Prapaskah II. Kej 15:5-12,17-18; Flp 3:17-4:1 (3:20-4:1); Luk 9:28b-36. Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia. Hanya itu yang diminta Bapa dari kita, yakni mendengarkan Putra-Nya. Sabda Yesus membawa kepada kehidupan dan keselamatan kekal. Anak  Allah menjadi manusia untuk memperkenalkan kita dengan Bapa. Ia memberi kesaksian tentang Bapa yang teramat mengasihi manusia, sehingga Ia mengutus Putra-Nya yang adalah Jalan, Kehidupan dan Kebenaran. Dengan mengikuti jalan yang menuju kehidupan dan kebenaran itu, sampailah kita kepada persatuan dengan Bapa, sumber kebahagiaan kekal. Untuk itulah kita diciptakan, dan itulah makna hidup kita dengan segala suka dukanya.