Daily Archives: 12 February 2013

12 Feb 2013

Selasa. Kej 1:20 – 2:4a; Mrk 7:1-13. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada-Ku. Dalam sebuah gereja tua terdengar para rahib menyanyikan ibadat harian dengan amat khusuk. Aku maju sampai ke dekat altar. Mungkin di samping sana ada kapel di mana para rahib sedang beribadat. Ternyata tidak ada. Yang ada cuma sebuah taperecorder yang memperdengarkan rekaman ibadat harian! Mungkin kalau kita memuliakan Tuhan dengan bibir tanpa hati sama dengan membunyikan rekaman pada tape atau CD. Alat itu bunyi, tapi hatinya tidak ada. Tuhan tidak menginginkan pujian kosong atau suara merdu kita. Ia merindukan kasih kita, perjumpaan dari hati ke hati dengan Dia di waktu doa.