Daily Archives: 2 February 2013

2 Feb 2013

Sabtu. Pesta Yesus dipersembahkan di kenisah. Mal 3:1-4 atau Ibr 2:14-18; Luk 2:22-40 (2:22-32). Mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu. Sudah berabad-abad lamanya bangsa itu menantikan Mesias yang dijanjikan Allah melalui para nabi. Sekarang Ia sudah datang dalam rupa bayi yang kecil dan lemah ini. Roh Kudus telah menyatakan itu kepada Simeon, dan ia menatang-Nya di dalam tangannya. Sukacitanya hampir tidak terbendung. Sekarang ia siap mati, sebab tujuan hidupnya sudah tercapai. Banyak orang melihat bayi itu juga, tetapi tidak mengenali Dia. Apakah saya mengenali Penyelamat jika Ia datang? Bahkan sekarang sudah di tengah kita?