Daily Archives: 25 January 2013

25 Jan 2013

Jumat. Pesta pertobatan S.Paulus. Kis 22:3-16 atau Kis 9:1-22; Mrk 16:15-18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Paulus sendiri memberi kesaksian bagaimana ia dipanggil menjadi rasul bangsa-bangsa. Padahal ia dulu seorang penganiaya jemaat Kristus! Kalau Tuhan memanggil, Ia tidak melihat masa lalu, tetapi kemungkinan yang ada pada orang itu untuk menjadi alat di tangan-Nya. Dalam diri Paulus terjadi perubahan yang dahsyat dari musuh Kristus menjadi sahabat Kristus. Begitulah ia keliling mengarungi bahaya di darat dan di laut untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Mewartakan Injil menjadi keharusan baginya, bahkan ia merasa celaka bila tidak mewartakannya..