Daily Archives: 14 January 2013

14 Jan 2013

Senin. Ibr 1:1-6; Mrk 1:14-20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sampai saat itu Allah berbicara kepada umat-Nya melalui para nabi. Kini Ia berbicara melalui Yesus Kristus, Putra-Nya yang terkasih. Hal pertama yang diserukan Yesus ialah supaya orang bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat ialah menanggalkan manusia lama yang penuh dosa dan mengenakan manusia baru yang hidup menurut Injil. Inti Injil atau Kabar baik adalah bahwa Allah mengasihi kita, walaupun kita orang berdosa. Kasih-Nya begitu besar, sehingga Ia merelakan Putra-Nya yang tunggal hidup dan mati untuk kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Menjadi manusia baru ialah hidup di dalam Kristus dan bersama Kristus.