Daily Archives: 11 January 2013

11 Jan 2013

Jumat. 1Yoh 5:5-13; Luk 5:12-16. Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”  Si kusta itu tidak hanya sakit, ia juga najis. Ia dikucilkan dari hidup bermasyarakat dan ibadah bersama. Bila ia sembuh dan imam membenarkannya, ia harus mempersembahkan kurban dan boleh berbaur kembali dengan masyarakat. Harapannya hanya tertuju kepada Yesus. “Jika Tuan mau…” Yesus menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Itulah sentuhan kasih, sentuhan yang menjadikan manusia utuh kembali. Sentuhan yang memberi hidup, bukan hanya di dunia ini, melainkan hidup yang kekal. Untuk itulah Ia datang ke dunia, untuk mengaruniakan kita hidup yang kekal.