Daily Archives: 15 October 2012

15 Oct 2012

Senin. Pw S. Teresia dr Avila. Gal 4:22-24,26-27,31 – 5:1; Luk 11:29-32. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan ialah anugerah terindah yang diberikan kepada manusia. Ada kemerdekaan lahir, tapi ada juga kemerdekaan batin yang jauh lebih berharga. Kemerdekaan itu adalah kemampuan untuk memilih yang terbaik di antara semua yang baik. Kemerdekaan memampukan kita untuk mencintai. Orang yang tidak merdeka batinnya tak mampu menngasihi sesama atau Tuhan. Injil mengajak kita percaya, berserah kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat tanda.