Daily Archives: 7 October 2012

7 Oct 2012

1.     Minggu Biasa XXVII. Kej 2:18-24; Ibr 2:9-11; Mrk 10:2-16 (10:2-12). Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. ‘No man is an island’: Manusia bukan pulau. Ia tidak dijadikan untuk hidup sendirian. Kelahirannya pun merupakan buah kasih antara pria dan wanita yang dipersatukan dalam ikatan suci perkawinan. Ia baru menjadi manusia penuh kalau hidup bersama orang lain dan demi kebahagiaan orang lain. Dengan menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan bersama-sama, kita menciptakan surga di dunia.