24 Agustus 2012

Jumat. Pesta S. Bartolomeus. Why 21:9b-14; Yoh 1:45-51. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba. Siapakah pengantin itu? Tiada lain dari Yerusalem baru yang turun dari surga. Ciptaan baru yang kudus tanpa cacat cela diawali oleh Yesus sang Anak Domba. Siapa ada dalam Yesus dialah ciptaan baru. Untuk itu Ia memanggil murid-murid-Nya. Kedua belas rasul menjadi dasar kota suci itu. Mereka orang biasa seperti Natanael. Mungkin kemudian dia disebut Bartolomeus, sebab nama Natanael tidak muncul lagi. Dia disebut orang Israel sejati. Tidak ada tipuan atau kepalsuan padanya. Kita diundang menjadi manusia sejati, manusia kudus, gambaran Allah yang kudus.

Comments are closed.