Daily Archives: 14 August 2012

14 Agustus 2012

Selasa. Pw S. Maksimilianus Maria Kolbe. Yeh 2:8 – 3:4; Mat 18:1-5,10,12-14. Makanlah gulungan kitab ini, dan berbicaralah kepada kaum Israel. Yehezkiel disuruh memakan gulungan kitab di mana tertulis firman Tuhan, dan menjadikan itu darah dagingnya, barulah ia dapat mewartakannya. Santo Maksimilianus, seorang imam Fransiskan Polandia, mewartakan firman Allah melalui majalah dan radio. Dalam pendudukan Nazi ia dipenjarakan. Dengan sukarela ia memberi dirinya dihukum mati menggantikan seorang bapak yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Sabda Tuhan sudah mendarah daging dalam dirinya. Ia seperti Yesus yang dengan sukarela menyerahkan hidup-Nya untuk menyelamatkan umat manusia.