Daily Archives: 17 July 2012

17 Jul 2012

Selasa. Yes 7:1-9; Mat 11:20-24. Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya. Raja Ahas dari Yehuda menghadapi Rezin raja Aram dan Pekah raja Israel yang hendak menyerbu Yerusalem. Dari segi militer Ahas jauh kalah dari mereka. Tapi Nabi Yesaya mengimbau supaya ia percaya teguh, sebab keselamatan hanya pada Allah saja. Yesus datang unuk memberi keselamatan. Apakah orang akan selamat, tergantung dari respons yang ia berikan atas tawaran Allah. Tanda-tanda yang dilakukan Yesus mestinya membuka mata penduduk Khorazim dan Betsaida. Tetapi mereka memilih untuk menutup mata dan melanjutkan cara hidup manusia lama. Sejauh mana iman telah mengubah tingkah laku kita?