Daily Archives: 5 May 2012

5 Mei 2012

Sabtu. Kis 13:44-52; Yoh 14:7-14. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalau listrik tiba-tiba padam, kita men-cari lilin atau lampu minyak dan meletakkannya di tempat-tempat yang paling strategis supaya setiap sudut rumah kena cahayanya. Dunia kita yang penuh dosa, kejahatan dan tipu daya berada dalam kege-lapan maut. Kristus adalah terang, kebenaran dan hidup. Orang yang percaya kepada-Nya, menerima terang kebenaran dan diutus menjadi terang dunia. Tidak menjadi soal berapa besar terang itu, asal saja menyala dan dilihat orang. Bila kita bersinar, itu bukan untuk menda-pat pujian, tetapi supaya orang lain selamat.