Daily Archives: 17 February 2012

17 Feb 2012

Jumat. Yak 2:14-24,26; Mrk 8:34-9:1. Jika iman tidak disertai perbuat-an, iman itu pada hakekatnya mati. Kita beriman kepada Yesus dan bertekad ikut Dia. Bagaimana caranya mengungkapkan iman dalam perbuatan? Kata Yesus, dengan menyangkal diri, memanggul salib dan ikut Dia. Ikut Yesus secara konsekuen tidak gampang: Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan, menahan diri untuk tidak marah. Bersikap jujur dalam dunia yang penuh kebohongan membuat kita diejek dan ditertawakan. Hidup bersih di dunia yang korup membuat kita miskin, ketinggalan dan dikucilkan. Tetap berbuat baik dan bersikap ramah terhadap orang yang menjahati kita, minta penyangkalan diri.