Daily Archives: 13 January 2012

13 Jan 2012

Jumat. 1Sam 8:4-7,10-22a; Mrk 2:1-12. Perkataan itu mengesalkan hati Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Samuel seorang yang saleh, sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi kedua anaknya berlaku bejat; mereka tidak meneladan ayah mereka: Maka rakyat minta Samuel mengangkat seorang raja atas mereka, supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain yang diperintah oleh seorang raja. Mereka lupa bahwa mereka adalah umat Allah, dan bahwa Tuhanlah raja mereka. Tidak heran Samuel merasa kesal. Ia membawa kekesalan hatinya kepada Tuhan dalam doa. Kita belajar dari Samuel untuk membawa perasaan-perasaan kita, juga yang negatif kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita..