Daily Archives: 9 January 2012

9 Jan 2012

  1. Senin. Pesta Pembaptisan Tuhan. Yes 55:1-11 atau Kis 10:34-38; Mrk 1:7-11. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Allah menciptakan manusia untuk hidup bahagia dalam persatuan dengan Dia. Tetapi kehidupan dan kebahagiaan adalah pilihan bebas. Menolak Allah berarti memilih kematian dan kebinasaan bagi dirinya. Tetapi Allah yang maharahim masih memberi kesempatan kepada orang jahat dan berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan sebagai gembala yang baik, Allah mencari domba-domba yang hilang untuk menyela-matkannya. Dan keselamatan hanya melalui Yesus, Putra terkasih Allah yang telah memberikan nyawa-Nya supaya kita hidup.