Daily Archives: 8 December 2011

8 Des 2011

Kamis. H.R. SP Maria dikandung tanpa dosa. Kej 3:9-15.20; Ef 1:3-6,11-12; Luk 1:26-38. Ia memberi nama ‘Hawa’ kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa pertama memberi hidup kepada anak-anak yang akan mati lagi, bahkan bisa mati kekal. Maria, Hawa yang baru melahirkan Yesus, Sang Kehidupan, yang memberi hidup kekal kepada orang yang percaya. Itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang menaungi Maria di saat ia menerima Yesus di dalam kandungannya. Maria sudah disiapkan menjadi Bait Allah yang suci murni. Maka ia terkandung tanpa noda untuk menjadi kediaman yang pantas bagi Putra Allah. Waktu dibaptis, kita pun menerima Roh Kudus yang menguduskan kita menjadi kediaman-Nya.