Daily Archives: 18 September 2011

18 Sep 2011

Minggu Biasa XXV. Yes 55:6-9; Flp 1:20c-24,27a; Mat 20:1-16a. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita hidup di dunia yang tidak adil. Di mana-mana timbul gerakan yang memperjuangkan keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Adilkah bila kita memberi sama rata kepada semua? Misalnya, bapak berumur 30 tahun diberi jatah makanan yang sama dengan anaknya yang berumur 2 tahun? Atau memberi kepada masing-masing menurut haknya atau kebutuhannya? Apa pun yang dianggap benar, Bapa di surga mengajak kita berbuat lebih dari sekedar adil. Bapa mengajak kita bermurah hati. Dasarnya bukan hak dan kewajiban, melainkan kasih. Kasih itu murah hati. Kasih tidak iri hati. Indah benar kebersamaan kita bila ada kasih dan kemurahan hati.