Daily Archives: 11 September 2011

11 Sep 2011

Minggu Biasa XXIV. Sir 27:30 – 28:9; Rm 14:7-9; Mat 18:21-35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kisah yang menyedihkan. Hamba yang pertama dihapuskan utangnya 10.000 talenta, tapi ia tidak mau menghapuskan utang sesama hamba 100 dinar. Satu talenta sama dengan 6 ribu dinar. Jadi utang hamba pertama 60 juta dinar, sedangkan utang temannya hanya 100 dinar. Hamba pertama tidak tahu terima kasih dan tidak menghargai raja: “Bodoh sekali raja menghapuskan utangku. Kalau aku, tak akan!” Ia tidak sehati dan sepikir dengan raja, tak layak mendapat belaskasihnya. Kita semua membutuhkan belaskasih Allah. Satu-satunya cara memperolehnya ialah dengan menunjukkan belas kasih kepada sesama.