Daily Archives: 23 July 2011

23 Jul 2011

Sabtu. Kel 24:3-8; Mat 13:24-30. Bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari mana lalang itu? Kejahatan adalah suatu misteri. Bukankah Allah menjadikan segalanya baik? Kejahatan datang dari mana? Mengapa Tuhan membiarkannya? Kejahatan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di dalam diri kita. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan melakukan yang baik atau yang tercela. Kita tahu apa yang baik. Tapi mengapa kita justru memilih yang tidak baik, yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain? Tuhan panjang sabar. Ia percaya bahwa pada intinya kita baik, dan Ia merangkul kita dalam kelemahan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Ia bersama kita dan menguatkan kita.