Daily Archives: 20 July 2011

20 Jul 2011

Rabu. Kel 16:1-5.9-15; Mat 13:1-9. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus duduk di tepi danau. Orang banyak datang berbonbong-bondong mengerumuni Dia. Lalu Ia naik ke perahu dan duduk di situ sementara orang banyak berdiri di pantai menengarkan pengajaran Yesus. Di antara orang banyak itu ada tua dan muda, terpelajar dan tidak sekolah, kaya dan miskin, terkemuka dan rakyat jelata. Bagaimana caranya mengajar mereka supaya semua menangkap? Yesus memakai cara penyampaian yang sangat menarik, mudah dimengerti dan diingat. Ia memakai perumpamaan dari kehidupan sehari-hari mereka sebagai petani, gembala, atau ibu rumah tangga. Perumpamaan seperti cerita pendek mudah diceritakan kembali dan terus digali maknanya