Daily Archives: 16 July 2011

16 Jul 2011

Sabtu. Kel 12:37-42; Mat 12:14-21. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Hari Sabat adalah hari istirahat penuh yang dikuduskan bagi Tuhan. Yang menjadi masalah: Boleh tidak menyembuhkan pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan perumpamaan yang sederhana: Kalau domba kita jatuh ke dalam lubang, apakah kita biarkan saja karena ini hari Sabat? Tentu tidak. Ia segera kita keluarkan. Jadi orang sakit itu tidak boleh dibiarkan. Biarpun hari Sabat, ia harus ditolong sekarang juga. Domba saja ditolong; masakan manusia tidak? Ajaran Yesus jelas. Orang sederhana mengangguk-angguk tanda mengerti. Tetapi orang Farisi yang pintar-pintar malah bersekongkol mau membunuh Yesus. Itulah dunia kegelapan yang menolak terang.