Daily Archives: 18 March 2011

18 Mar 2011

Jumat. Yeh 18:21-28; Mat 5:20-26. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Orang membawa persembahan untuk berdamai dengan Allah, menyatakan tobat atas dosa dan kesalahannya. Bagaimana kalau ia hidup dalam permusuhan dengan sesama? Mana yang lebih penting dan harus didahulukan: Berdamai dengan Allah atau dengan sesama? Kata Yesus, berdamai dulu dengan sesama. Tidak mengkin mengasihi Allah yang tak kelihatan kalau tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Tidak mungkin mendapat ampun dari Allah kalau tidak mengampuni sesama dengan sepenuh hati.