Daily Archives: 6 March 2011

6 Mar 2011

Minggu Biasa IX. Ul 11:18,26-28,32; Rm 3:21-25a,28; Mat 7:21-27 . Bukan yang berseru “Tuhan, Tuhan!” melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku.” Mana yang lebih perlu: berdoa atau berbuat? Keduanya perlu. Kita tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan kalau tidak berdoa. Banyak orang menganggap doa hanya mohon ini dan itu kepada Tuhan. Kalau tidak ada yang perlu diminta, berhenti berdoa. Yesus berdoa untuk bersyukur, untuk memohon, terlebih untuk mencari kehendak Allah dan mendapat kekuatan untuk melakukannya. Pokok-pokok doa yang paling penting diajarkan Yesus kepada kita dalam doa “Bapa Kami.” Melakukan kehendak Tuhan pasti membawa kita kepada keselamatan, dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita: keselamatan kekal!