Daily Archives: 10 February 2011

10 Feb 2011

Kamis. Pw S. Skolastika. Kej 2:18-25; Mrk 7:24-30. Seorang ibu datang dan tersungkur di kaki Yesus. Dia seorang asing di Israel. Apakah sang Rabi mau menolongnya? Anaknya sakit, dan ia mau berbuat apa saja demi kesembuhan anaknya. Betul, Yesus datang untuk menolong anak-anak Israel saja, sedangkan dia bukan anak, melainkan ‘anjing’, begitulah sebutan untuk orang-orang asing. Ibu itu tidak kehabisan akal. Bukankah ada anjing yang menjadi kesayangan keluarga? Ia diberi makan juga. Kalaupun tidak, ia makan remah-remah yang jatuh dari meja. Ibu itu sudah puas seandainya diberi remah-remah saja. Sungguh besar iman ibu itu, iman yang didasarkan pada kasih. Seketika itu juga doanya dikabulkan.